Llistat Indicadors Beneficis econòmics de la destinació

INSTO

Nom de l' indicador

Quadres de comandament

Despesa dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears i altres CCAA per període
Despesa dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període i CCAA
Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència (Nacional o Estranger)
Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència
Partides de Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència (Nacional o Estranger)
Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i tipus d'allotjament
Despesa dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i forma d'organització de viatge
Pernoctacions dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa
Pernoctacions dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència (Nacional, Estranger)
Estada mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa
Estada mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència
Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa
Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i i país de residència (Nacional, Estranger)
Turistes amb destinació principal d' altres CCAA d' Espanya per període
Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i tipus d'allotjament de viatge
Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i motiu de viatge
Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i forma d'organització de viatge
Nombre de nits turístiques al mes (distingint els turistes nacionals i internacionals classificats pels principals països de residència) (ETIS) (InRouTe)   Consultar metadades de l' indicador
Contribució relativa del turisme a l'economia de destinació (% PIB) (ETIS) (OMT)
Despesa diària per turista durant la nit (ETIS) (Gasto diari per turista que pernocta)   Consultar metadades de l' indicador
Durada mitjana de l'estada per a turistes (nits) (ETIS)    Consultar metadades de l' indicador
Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana)   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana) con alquiler imputado   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Població en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Població amb mancança material severa   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Població vivint en llars amb baixa intensitat de treball   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Població amb despesa elevada en habitatge   Consultar metadades de l' indicador
Taxa de creixement anual del PIB real per càpita   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Taxa de creixement anual de la productivitat   Consultar metadades de l' indicador
Taxa de creixement anual del PIB real per persona empleada   Consultar metadades de l' indicador
Taxa de creixement anual del PIB real per hora treballada   Consultar metadades de l' indicador
Valor afegit del sector manufacturer per càpita   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Valor afegit del sector manufacturer en proporció al PIB   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Percentatge d' ocupats en indústria manufacturera   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Ocupació del sector manufacturer en proporció a l' ocupació total   Consultar metadades de l' indicador  Consultar metadades de l' indicador
Ocupació del sector manufacturer en proporció a l'ocupació total (hores treballades)   Consultar metadades de l' indicador

Sobre l'Observatori

Fundació Mallorca Turisme
Edifici de la Misericòrdia
Plaça de l' Hospital, 4
07012 Palma, Illes Balears
Tel. + 34 971 21 96 48

© 2023 STO Mallorca | Tots els drets reservats |